Ispali i zaboravi

Ispali i zaboravi

Ispali i zaboravi

Poštovani čitaoci niste na pogrešnom mestu, nije ovo sajt koji se bavi vojnom tematikom, na šta bi naslov ovog teksta mogao da sugeriše. Naime izraz „ispali i zaboravi“ je prvenstveno vojni termin koji se odnosi na „pametne“ rakete koje posle lansiranja autonomno traže i uništavaju cilj bez nužnog uticaja posada koje su ih lansirale. Ispali i zaboravi je pojam koji je samo poslužio kao asocijacija i inspiracja za ovaj tekst, jer se na mnogim web stranicama koje su u izradi pojavljuje „raketa“ kao ilustracija i najava „lansiranja“ nove web prezentacije.

E sada, kako je došlo do ove asocijacije?

AMWMG se, između ostalog, bavi izradom i održavanjem web prezentacija. Proces se, manje više, odigrava po ustaljenoj proceduri: upit, ponuda, prihvat ponude, izrada, testiranje i...“lansiranje“ novog sajta. I tu generalno počinju dva moguća života nove web prezentacije. Njih obrađujemo u ovom tekstu uz napomenu da postoje i drugi primeri, ali fokusiraćemo se na ova dva jer su najčešći.

a)      Nove prezentacije u sinergiji sa drugim aktivnostima i kontinuiranim radom što zaposlenih u samoj firmi, što naš kao konsultanata i supporta, podižu značaj i učinak web sajta. Firme koriste uloženi rad i akumuliranu energiju koja se stekla oko izrade novog sajta, da se u tom pravcu nastavi i posle „lansiranja“, uvažavajći našu sugestiju, da ako je gde potreban kontinuirani rad onda je to rad na web sajtu.
Pomenimo samo neke aktivnosti: tehnička ispravnost i ažurnost(Obavezno za CMS platforme), novi sadržaj, dodatna SEO optimizacija, prisustvo na društvenim mrežama, web marketing....

b)      Ispali i zaboravi ili lansiraj i zaboravi, svejedno kako kažemo, to bi bilo to, početak ali i sam kraj.
Uradi se novi sajt, dizajnerski i tehnički se uradi sve korektno i ....zaboravi se.
Posle, ne dugo vremena, počinje pad i mogući problemi kao i čuveno pitanje: „Imam novi sajt i niko me ne zove?“

Za ovu priliku dozvolite da vam postavim samo jedno pitanje:
Ko je osmislio vaš web sajt ili tačnije, ko je osmislio vaš ukupni marketing, PR i prodaju?
Naslućujete da od ovog odgovora zavise odgovori na mnoga pitanja, a i na ono, zašto vas nike ne zove. Pristupom „Ispali i zaboravi“, ne kažem da ste bacili novac, ali ne očekujte mnogo. Sve što vam se vrati smatrajte čistim ćarom. Iskreno, pre će biti ono o ćaru i vajdi.

Umesto zaključka

Svaka aktivnost koju sprovodite u svojoj firmi trbala bi da bude osmišljen proces. To uglavnom podrazumeva planiranje, implementaciju, život/održavanje. Za web sajt ovaj redosled aktivnosti skoro pa da je nužan.
Na kraju besplatan konsultantski savet. Odvojte sredstva da vam neko kaže šta vam je potrebno, pre nego što se upustite u avanturu izrade sajta/novog sajta.

U Beogradu, 13. juna 2017.