web site:::izrada web sajta

Izrada web sajta

MOJA INTERNET PREZENTACIJA

U današnjoj pomami za Internetom, preduzeća se lako odlučuju da naprave prezentaciju na Internetu, izrade web sajt. Da, načiniti nekakvu prezentaciju na Internetu nije nikakakv problem, već je problem da Vaše preduzeće i Vaši klijenti imaju koristi od toga.

AMWMG, na polju web prezentacija prvenstveno pruža usluge konsaltinga i edukacije, ali i same izrade i održavanja web prezentacija.

Insistiramo prvenstveno da dobrom sagledavanju potreba klijenta i dogoročnosti uspostavljene saradnje.

Mi, na internet prezentaciju: preduzeća, radnje, kompanije ili slobodnog umetnika, gledamo na isti način, iz ugla svrsishodnosti, same Internet prezentacije.

Ako se slažemo sa konstatacijom, da je prisustvo na globalnoj mreži svima potrebno, postavlja se samo pitanje: u kojoj nam je meri potrebna Internet prezentacija?

Razumevajući na pravi način ovo osnovno pitanje, lako ćemo preduzeti buduće potrebne korake koko bi vaša prezentacija imala pun smisao: Multidisciplinarni pristup, iskustvo, stručnost...   REZULTAT!
 

Radi dobrog razumevanja, a u cilju uspostavljanja uspešne saradnje sa budućim klijentima i ukoliko u ponudi/ugovoru nije drugačije decidno navedeno, ponude ne obuhvataju:

Pisanje, osmišljavanje tekstova
Prekucavanje teksta ili korekcija slovnih i pravopisnih grešaka
Prevod sajta na strani jezik
Unos dodatnih članaka ili proizvoda po prihvatu dizajna i obima posla na početku
Obradu fotografija i video materijala 
Imenovanje/preimenovanje fotografija

Kupovinu fotografija
Izradu banera
Dodatna optimizacija sajta
Sve ovo spada u tzv podršku po pozivu.


Podrška po pozivu:
Obezbedili smo Vam i uslugu lične podrške po pozivu, koja na Vaš zahtev može izvršiti radnje koje ne spadaju u domen redovne izrade sajta, a kako sledi:

Dodavanje novih strana ili korekcije na postojećim 10€ / strana
Čišćenje od antivirusa i malware od 30 € / po satu
Upgrade postojeće CMS prezentacije - 20 €
Izrada backup-a web prezentacije na zahtev klijenta - 10 €
Postavljanje Google analitike na zahtev klijenta - 20 €
Kreiranje i autorizacija API key za google interaktivne mape 25 €
Postavljanje bannera - 10 € / banner
Obrada fotografija za web format 0.50 € / fotografija
Skeniranje i obrada fotografija za web format od 2 € / fotografija
Kreiranje, skraćivanje ili učitavanje video sadržaja na YouTube - cena dogovor
Copyright odnosno pisanje tekstova - cena dogovor
Dodatni SEO - cena dogovor
Instalacija SuiteCRM softvera na vaš web hosting - 95 
Obuka za korišćenje SuiteCRM - cena po upitu

Minimalna cena radnog sata je 20