Društvene mreže i digitalna strategija

Društvene mreže i digitalna strategija

Zašto treba da ste na Društveni mrežama: To je najbolji način da se povežete sa svojim tržištem i sa njima ostvarite dobar odnos

 

Naše usluge:

 

PROFESIONALNO VODJENJE VAŠIH BUSINESS PROFILA NA FACEBOOKU I INSTAGRAMU 

 Socijalne Mreze

-          Prvo se upoznajemo sa vašom kompanijom, proizvodima ili uslugama i zajedno sa vama definišemo ciljeve, odredjujemo pošetne budžete za marketing.

-          Zatim definišemo koja je vaša ciljna grupa, profil prodavca takozvana vaša buyer persona, tj koja ja to grupa ljudi kojoj želimo da plasiramo naš sadržaj.

-          Zatim krećemo u definisanje saržaja, dinamike plasiranja i vizuelnog prikaza tog sadržaja u skladu sa pr i marketinškim standardima.

-          Izveštavanje o aktivnostima, postignućima –ANALITIKA (Izrada izveštaja za klijenta se radi prema prethodno utvrđenim pokazateljima za izveštavanje (KPI) i prema dogovorenoj dinamici izveštavanja

 

IZRADA DIGITALNE STRATEGIJE – NASTUPA NA INTERNETU 

 Digitalna Strategija

Digitalna strategija podrazumeva pisani plan ciljeva, strategija, taktika i aktivnosti, koji vam pomažu da u optimalnom roku ostvarite željene rezultate i analizu okruženja:

 

Analiza trenutne situacije:

-          Trenutna pozicija brenda na tržištu

-          Sagledaćemo trenutni obim vaše online prisutnosti. Ovom analizom ćemo obezbediti uvid u zastupljenost vaše firme i proizvoda na društvenim mrežama, Google rezultatima pretrage, video materijalima na YouTube kao i obim back linkova sa drugih sajtova (blogovi, forumi, PR objave)

-          Razumevanje online tržišta u kome je klijent

-          Sagledaćemo online okruženje, potrebe klijenta i preporučiti optimalan obim aktivnosti u digitalnim medijima za period od godinu dana.

Targetiranje i segmentacija:

Pozicioniranje, gde i koliko!

-          Na osnovu sagledane situacije i potreba kompanije predložićemo formu za pozicioniranje koju čine odredišta odnosno kanali komunikacije uključujući i obim aktivnosti.

predlozi i marketing MIX

Strategija, brendiranje proizvoda i pozicioniranje brenda

Taktika, detalji strategije

   • Saveti za sve digitalne kanale koji se mogu koristiti
   • Optimizacija za pretraživače
   • Google Ads
   • Reklamiranje na društvenim mrežama
   • Poboljšavanje rezultata sajta i Landing page konverzija

 

Predložićemo najbitnije kanale digitalnog marketinga za prikupljanje saobraćaja i leadova

Kreirati strategiju marketinga preko pretraživača - Google Ads kao i SEO off i on page

Kreirati strategiju marketinga na društvenim mrežama uz predloge odredišta za online PR objave

 

Predlozi budžeta i dalja evaluacija

Predlog početnih investicija i budžet, uz progresivan rast zastupljenosti brenda u ciljanom udelu tržišta

Predlog vremenskog okvira za realizaciju plana.

 

 

Zašto treba da ste na društenim mrežama, statistika:

Društvene mreže generalno

 

 1. Skoro polovina svetske populacije (3.03 milijarde) koristi neku od društvenih mreža.
 2. 64% online kupaca kažu da im je video na društvenim mrežama pomagao pri odluci da nešto kupe.
 3. Svesnost je ključ: 77% korisnika Twitter-a ceni brend više ukoliko je odgovoreno na njihov tvit. U proseku im se odgovara u roku od 10 sati, iako klijenti žele odgovor u roku od 4 sata.
 4. Content marketing je prioritet za B2B biznise odmah nakon izgradnje brenda engagement (angažovanja) na društvenim mrežama.
 5. 59% odraslih između 18 i 29 godina koristi Instagram.
 6. Korisnici na Facebook-u provedu u proseku 20 minuta ili jedan od šest minuta provedu na internetu.
 7. 57 milijarda YouTube korisnika u proseku dnevno pogleda 5 milijardi videa. Od 2.1 milijarde profila na Facebook-u, 270 miliona su lažni profili.
 8. 86% žena će konsultovati društvene mreže pre nego nešto kupi.
 9. 69% ljudi pristupa društvenim mrežama preko mobilnih uređaja.
 10. 89% ljudi na smartfonovima koristi aplikacije, dok samo 11% njih koristi standardne sajtove. Nije veliko iznenađenje da je Facebook najpopularnija aplikacija sa 19% zastupljenosti (mereno po vremenu provedenom na aplikaciji)
 11. 57% od svih korisnika mobilnih uređaja neće preporučiti neki biznis ukoliko je njihov sajt za mobilne loše dizajniran i spor
 12. 40% korisnika mobilnih je u potrazi za lokalnim biznisom
 13. Sajtovi za mobilnu pretragu koji se učitavaju za 5 ili manje sekundi će imati 70% duže trajanje sesija nego njihova sporija konkurencija

 Instagram

 

 1. Ukupan broj mesečno aktivnih korisnika: 800 miliona.
 2. Ukupan broj svakodnevno aktivnih korisnika: 500 miliona.
 3. Korisnici koji svakodnevno koriste Instagram Stories: 300 miliona.
 4. Broj fotografija objavljenih do danas: preko 40 milijardi.
 5. Broj biznisa prisutnih na Instagram-u: 25 miliona.
 6. Dnevni broj lajkova na Instagram-u: 4.2 milijarde.
 7. Broj objavljenih fotografija na dnevnom nivou: 95 miliona, u odnosu na prošlogodišnjih 70 miliona.
 8. 68% korisnika Instagram-a su žene.
 9. 32% svih korisnika interneta koristi Instagram.
 10. 38% žena, a 26% muškaraca koji su korisnici interneta koristi Instagram
 11. 17% tinejdžera kaže da im je Instagram najbitnija aplikacija.
 12. Očekuje se da Instagram u ovoj godini prihoduje 5 milijardi dolara od reklama.
 13. Svakodnevno 200 miliona korisnika Instagram-a poseti neki od biznis profila
 14. Postovi sa bar jednim hashtag-om imaju 12.6% više engagement-a.
 15. Kada je Instagram uveo video, 5 miliona videa je okačeno u prva 24 časa.
 16. Instagram video ima dva puta veći engagement (angažovanost) od fotografija.

Facebook

 

 1. Ukupan broj mesečno aktivnih korisnika: 2.072 milijarde.
 2. Ukupan broj mesečno aktivnih korisnika na mobilnom uređaju: 1.66 milijardi.
 3. Ukupan broj dnevno aktivnih korisnika na desktop računaru: 1.368 milijardi.
 4. Ukupan broj dnevno aktivnih korisnika na mobilnom uređaju: 1.57 milijardi.
 5. Žene predstavljaju 53% Facebook korisnika, a muškarci 47%.
 6. Facebook korisnici imaju prosečno 155 prijatelja.
 7. 56% korisnika preko 65 godina je na Facebook-u, a 63% korisnika je uzrasta između 50-64 godina.
 8. 87% korisnika interneta uzrasta između 18-29 godina su na Facebook-u.
 9. Više od 40 miliona malih biznisa ima aktivne strane na Facebook-u.
 10. Procenat korisnika između 18-34 godine koji odmah izjutra proveravaju Facebook je 48%.