• Influence Marketing

  AMWMG

  Advanced Marketing Web Media Group
 • Marketing Uticajem

  Influence marketing

  Izaberite ko vas promoviše!
  Šta je to marketing uticajem?
 • Email Marketing1

  Е-mail marketing

  E-mail marketing.
  Ne potcenjujte jedan od najisplativijih vidova marketinga!
 • Marketing Sertvis

  Kontinuirani marketing

  Marketing kampanja, nije što i kampanjski rad!!!
  Kontinuitet se podrazumeva!
 • Roi Marketing

  ROI Return Of Investment

  Da li merite rezultate marketing kampanje, tzv. "ROI"-povraćaj investicije?
  "ROI"predstavlja racio dobiti i troškova oglašavanja
 • Inregrisani Marketing

  Social Media Marketing

  Marketing na društvenim mrežama
  Dizajniramo i vodimo VAŠE Facebook i Instagram stranice i kampanje, kao i AdWords kampanje
 • Follow Marketing

  AMWMG Newsletter

  Prijavite se na naš Newsletter
  Dobijaćete periodična obaveštenja o najboljoj marketinškoj praksi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

AMWMG Advanced Marketing Web Media Group

Napredna marketing web rešenja prilagođena vašem poslovanju

Vidljivost i stalna prisutnost

Dizajniramo vaše marketing aktivnosti na taj način da ste vidljivi i stalno prisutni pred očima javnosti. Kontinuitet je nužan i podrazumeva se!

 

Živopisna stilska prezentacija

Svaka vaša aktivnost je ukrojena sa vašim postojećim vizuelnim identitetom.

 

ROI - Return Of Invesment

Za sve aktivnosti merimo povraćaj investicije.

integrisani marketing

 • Influence Marketing
 • E-mail Marketing
 • Social Network Marketing

Po tradicionalnom shvatanju društvenog uticaja 90% ljudi samo sledi druge, 9% povremeno širi informacije, a samo 1% ljudi je odgovorno za sav uticaj na kompletno društvo.

Subtext
Columns
Modules
Icons

Ne potcenjujte jedan od najisplativijih vidova marketinga! Naravno, kao i sve u marketingu i prodaji, ova aktivnost mora da bude osmišljen proces!

E-mail
Simple
Control
Mobile

Društvene mreže predstavljaju jedan su od sve prisutnijih modela u savremenom marketingu i dramatično menjaju način na koji se kompanije predstavljaju, ali i utiču na tržište.

Facebook
Google+
Fast
Updates
Automatizovali smo procese
80%
Merljivost kampanja
90%
Izveštaji
100%
Integrisani marketing u kampanjama
75%

Konsalting Edukacije Servisi

Aktivnosti konsaltinga i edukacija sprovodimo po metodologiji prilagođenoj domaćem tržištu uz praćenje najbolje svetske prakse. Na raspolaganju su vam i naši NEWSLETTER servisi za vođenje efikasnih marketinških kampanja.

 • 1
 • Outsorce Service

  "AMWMG servisi, otvorena vrata za novi model poslovanja. Outsourcing i In House servisi."

  Svi naši servisi su 100% prilagodljivi Vašim poslovnim zahtevima. Držimo se fundamentalnog načela poslovanja:
  1. Da razumete 2. Da vam je potrebno 3. Da možete sebi da priuštite

  amwmg AMWMG
 • Outsorce Izvestaj

  Merimo, Pratimo, Analiziramo
  Statistika...

  Za 90% aktivnosti koristimo alate koji omogućavaju merljivost učinka.
  Kontinuiranim praćenjem i analizom unapređujemo vaš marketing i prodaju.

  amwmg AMWMG
 • Outsorce Roi

  "ROI - Return Of Invesment"

  ROI predstavlja racio dobiti i troškova oglašavanja.
  Izračunavanjem povraćaja investicije stičete uvid u profitabilnost vaše marketing aktivnosti u funkciji prodaje, proširenja baze korisnika, razvoja brenda...

  amwmg AMWMG
 • 1
 • 2
 • 3