O namaAMWMG | Advanced Marketing Web Media Group

Advanced Marketing Web Media Group

Šta je AMWMG ?

Akronim od,  Advanced Marketing Web Media Group ili napredni marketing na internetu. Kao što i prevod nije bukvalan i doslovan tako nije i naše potpuno i isključivo delovanje na internetu, a na šta bi naziv upućivao. Naime, umesto seminara i obuka, bili bi samo webinari, a meni se nikako ne odriče ovih prvih. No jedno je zasigurno tačno. Naše delovanje i pružanje usluga prvenstveno je aktivnost koja je vezana za Internet u najširem smislu te reči.

Kako smo osnovani?

Ova poslovno- privatna interesna grupa, koja se sada zove AMWMG, počela je da se stvara 2002. Slobodno mogu da kažem da za nas važi narodna poslovica „Sličan se sličnom raduje“ ili što bi stari Latini rekli „Similis simili gaudet“. Delimo iste ili bar slične životne principe i nemamo ih mnogo. Nekako sada, već posle 30 godina u tzv. „realnom sektoru“,  znam da tamo gde je mnogo principa, nijedan se ne poštuje.

 Koji su naši poslovni principi?

Prvi. Da uslugu koju vam pružamo u potpunosti razumete.

Drugi. Da vam je usluga potrebna.

Treći. Da možete sebi da je priuštite.

Osnivač AMWMG

Milorad M.Milivojević