Da li je vaš sajt “Mobile friendly” ili šta je to “Mobile friendly”?

Mobile friendly

Da li je vaš sajt “Mobile friendly” ili šta je to “Mobile friendly”?

Podatak da se u zapadnim zemljama za pristup internet sadržaju preko mobilnih uređaja, tableta  i mobilnih telefona, kreće  i do 55-60% (u Srbiji do 20%, Beograd oko 30%) inicirala je promenu algoritma vodećih pretraživača. Google je 21. april 2015. odredio kao “dan D” za privođenje sadržaja  internet prezentacija na “Mobile friendly”. Jednostavno rečeno , naši sajtovi  moraju da se prilagode mobilnim uređajima kako bi posetioci  imali pun komfor, tzv. dobro korisničko iskustvo.

Šta se dešava ukoliko nismo “Mobile friendly”?

Bićemo potisnuti iza sajtova koji su opimizovani. Što povlači sve ostalo.

Kako da saznate koji je vaš trenutni status optimizacije?

Koristite >>> Test prilagođenosti za mobilne uređaje

Postupite po dobijenim rezultatima, za vaše dobro.

Pođite od sebe, ko čita rezultate posle 3-5 stranice?

I za sam kraj. Vaš poslovni sajt niste napravili za Vas, nego za korisnika!

amwmg