ROI-povrat investicije

roi-povraćaj investicije

ROI-povrat investicije

Merenje isplativosti Adwords kampanje – ROI

Odličan i razumljiv tekst mlade koleginice Ivane Petrović prenosimo u celosti.

Autor Ivana Petrović

Najčešće se putem Google Adwordsa oglašavaju firme koje imaju za cilj konverziju. Konverzija može da bude prodaja, kontakti, download. Nakon što se oglašavate neko vreme i vaši oglasi troše budžet treba da razmišljate o računanju profitabilnosti kampanje.

Zbog toga računamo ROI (eng. Return Of Investment) – povraćaj investicije.
Kako smo još na fakultetu povraćaj investicije obeležavali sa ROI, u nastavku teksta biće korišćena ova skračenica u formulama.

Šta je ROI?

ROI predstavlja racio dobiti i troškova oglašavanja. Tačna formula za ROI zavisi od ciljeva oglasne kampanje, u daljem tekstu biće izložene varijacije zavisno od ciljeva.

  roi1

 Primer:

Ukoliko proizvod košta 1000 jedinica da se proizvode, a prodaje se po ceni od  4000 jedinica, a oglašavanjem putem Google Adwordsa prodato je 6 proizvoda ukupna prodaja iznosi 24 000, Adwords kampanja je za to vreme potrošila 4000 jedinica.

ROI će biti jednak  24000- (6000+4000) / (6000+4000) pomnoženo sa 100%. Dobićemo ROI od  140%.

Izračunavanjem povraćaja investicije stičete uvid u profitabilnost vaše oglasne kampanje.

ROI možete računati za svaki pojedinačni proizvod, grupu proizvoda koje oglašavate ili na nivou naloga. Ovde je jako značajno pomenuti da računanjem ROI stičete uvid kako vam se troši budžet pa ćete moći da uradite precizniju alokciju sredstava.

Podešavanje Adwordsa za računanje ROI

Najpre moramo omogućiti praćenje konverzija u Adwords sistemu. Konverzija predstavlja akciju koju korisnik treba da izvrši na odredišnoj stranici, može da bude prodaja, kontakt, registracija, poseta određenoj stranici.

Conversion Tracking se zove alat koji prati konverziju klikova i besplatan je.

Računanje ROI na primeru prodaje proizvoda

  • Vremenski period za koji želite da izračunate ROI
  • Prihod ostvaren iz Google Adwordsa
  • Troškovi proizvodnje i distribucije proizvoda
  • Troškovi Adwords oglašavanja

Ukoliko je prihod 1500 jedinica, a svi troškovi vezani za proizvod 1000 jednica, ovako izgleda formula

rpi2 

Računanje ROI za prikupljanje kontakta i ostalo

Formula za ROI:

roi3

Ovo ćemo najbolje prikazati kroz primer.

Ukoliko je vaša potrošnja u Adwords nalogu na primer 100 000 dinara na mesečnom niovu, i taj kanal vam mesečno donese 100 kontakta. 10 od tih kontakta postane vam klijent. Ako od svakog klijenta imate neto profit od 12 000 dinara, ROI (ovo je ROI na mesečnom nivou) izračunavamo na sledeći način:

roi4

Jednostavnija alternativa od računanja povraćaja investicija je računanje CPA, troška po akviziciji.

Akvizicija je konverzija, predstavlja akciju koji kupci obavljaju  kada dođu na odredišnu stranicu, na primer popunjavanje kontakt forme.

Koristeći ovaj metod možete se primarno fokusirati na to koliko košta pojedinačna akcija.

Nastavićemo primer od malo pre. Ako vas mesečno oglašavanje košta 100 000 dinara i donosi 10 prodaja na mesečnom nivou. CPA za taj oglas iznosi 10 000 dinara.

Formula glasi: roi5

CPA ne bi smeo da pređe profit koji se dobija od svake akvizicije.

Odnosno gledano na prethodni primer, profit od pojedinačne prodaje iznosi 12 000 dinara a trošak akvizicije 10 000, tu je CPA za 20% niži od profita dobijenih od te akvizicije.